Doel van dit onderzoek

In opdracht van vijf Friese gemeenten voert RIGO een onderzoek uit naar de investeringsopgave in de bestaande woningvoorraad in Zuidoost Fryslân. Het onderzoek richt zich op het achterhalen van de aard, omvang en locatie van de opgave.

We onderscheiden drie soorten opgaven, te weten

Ook maken we waar mogelijk onderscheid in corporatiebezit en particulier bezit. Bij het komen tot een daadwerkelijke aanpak van de opgave zijn gemeenten afhankelijk van de eigenaren. Voor de corporatievoorraad vereist dit een andere strategie dan voor particulieren.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door RIGO in opdracht van de gemeenten Heerenveen, Opsterland, Ooststellingwerf, Smallingerland en Weststellingwerf.

 306px-Wapen_van_Heerenveen_svg Coat_of_arms_of_Opsterland  176px-Coat_of_arms_of_Ooststellingwerf_svgSmallingerland_wapen_svgWeststellingwerf_wapen_svg