Verduurzaming

Heerenveen als voorbeeld (zie ook de kaartenset duurzaamheid)

In onderstaande kaartbeelden is relevante informatie verzameld voor Heerenveen. Te zien is dat het gasverbruik relatief hoog is in enkele specifieke buurten en in de lintbebouwing buiten de stad. Wanneer we specifiek kijken naar de bebouwing en de bevolking in de gebieden met hoog gasverbruik, zien we dat het veelal om vrijstaande woningen gaat en dat de eigenaar-bewoners niet zelden welvarend en op leeftijd zijn. Hoe kunnen deze huishoudens er toe worden aangezet om te investeren in duurzaamheid?

Er zijn ook enkele concentraties woningen met hoog gasverbruik in combinatie met een minder welvarende bevolking. Deze bewoners hebben wellicht niet de middelen om te investeren, maar zouden wel baat hebben bij lagere energielasten. Welke strategie pas hier ter verduurzaming?

Meer informatie over dit voorbeeld is opgenomen in de kaartenset duurzaamheid.

Heerenveen Woningtype

Heerenveen, dominant woningtype

Heerenveen sociaal

Heerenveen, sociale typologie

Heerenveen Gasverbruik

Heerenveen, gasverbruik