Voorbeelden kaartensets

Bij wijze van voorbeeld hebben de onderzoekers per thema een set kaarten geselecteerd. Door de kaarten over elkaar heen te leggen (letterlijk, in de vorm van een presentatie) ontstaat inzicht in de aard van de problematiek op een specifieke locatie. Bij elk van de voorbeelden wordt ingezoomd op een woonkern.