Zorg op de kaart

Zorg op de kaart, een initiatief van met ministerie van VWS, biedt inzage in databronnen op het gebied van zorg in de vorm van een ruimtelijke kaart. Zie voor een uitgebreide toelichting de website van het ministerie.