Atlas energielabels

De energielabelatlas bevat energielabels voor alle woningen in Nederland. De labels zijn geschat op grond van woningkenmerken en in sommige gevallen gecorrigeerd voor de werkelijke situatie. Meer informatie is te vinden op de betreffende website.

We zoeken nog naar een mogelijkheid om de modelschattingen te reproduceren en in de monitor te integreren. Tot die tijd volstaan we met deze link.