Strategie voor de regio

Voor een sturend beleid zijn de opties:

  • Stimuleren: de gemeente kan woningeigenaren en huurders wijzen op de mogelijkheden om de woningen aan te passen aan toekomstige behoeften en dat zo te doen dat ook duurzame resultaten worden bereikt. Er zijn legio manieren waarop dit kan worden gestimuleerd, er zal per programmadeel moeten worden nagegaan wat kansrijk is om effect te sorteren;
  • Ondersteunen: de gemeente kan investeringen vergemakkelijken door subsidie of door het uitwerken van ruimtelijk beleid;
  • Organiseren: de gemeente kan het draagvlak voor investeringen vergroten door het entameren van samenwerking van partijen die kan leiden tot efficiëntere oplossingen. Te denken is aan schaalvergroting en repetitie, of aan oplossingen die alleen maar door gezamenlijke aanpak uitvoerbaar zijn;
  • Verplichten: eigenaren die tekort schieten in het onderhoud aanschrijven. Dit zal vooral voor de ‘rotte kiezen’ spelen. De gemeente mag geen extra eisen stellen boven de geldende bouwregelgeving.

Welke opties zijn volgens U van belang en waarom?

Eén gedachte op “Strategie voor de regio

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *